Tham gia góp ý VBPL

    Previous page Next page Return to chapter overview Các tính năng hỗ trợ:

Tham gia góp ý VBPL

Giới thiệu chung:

 

Là chức năng được xây dựng cho người dùng cuối tham gia góp ý cho văn bản pháp luật bằng hình thức gửi thông tin góp ý đến ban biên tập của đơn vị có văn bản pháp luật.

 

Khi xem thông tin Toàn văn mỗi văn bản, người dùng có thể dễ dạng thực hiện Góp ý bằng cách kích vào liên kết Gửi phản hồi Gui phan hoi. Sau đó, nhập các thông tin cần góp ý cho văn bản và chọn Gửi bình luận cho văn bản đó, thông tin góp ý sẽ được gửi đến cho ban biên tập.

 

Gui phan hoi - Nhap