Tình huống pháp luật

    Previous page Next page Return to chapter overview Các tính năng hỗ trợ:

Tình huống pháp luật

Giới thiệu chung:

 

Trang Tin tức: Là chức năng cho phép người dùng xem các tình huống pháp luật có liên quan đến văn bản quy phạm pháp luật cũng như các văn bản khác.

Tin tức mới: hiển thị các tình huống mới nhất, được hiển thị ở trang chủ CSDL VBPL Quốc gia.

oNgười dùng có thể kích vào vào từng tiêu đề tin để xem thông tin chi tiết của mỗi tình huống.

Webpart Tinh huong phap luat

Webpart Tình huống pháp luật ngoài trang chủ

 

Trang Tinh huong phap luat

Trang thông tin chi tiết