Các tính năng hỗ trợ

    Previous page Next page Return to chapter overview Mức cao nhất

Các tính năng hỗ trợ

Giới thiệu chung:

 

Ngoài chức năng hỗ trợ cho người dùng tìm kiếm Văn bản quy phạm pháp luật, Văn bản hợp nhất, Văn bản điều hành, chương trình còn hỗ trợ thêm các tính năng tốt hơn cho người dùng trong quá trình sử dụng:

1.Điều ước quốc tế

2.Hệ thống hóa

3.Tin tức

4.Tình huống pháp luật

5.Tham gia góp ý VBPL

6.Sơ đồ cổng thông tin

7.Liên hệ