Chi tiết Văn bản hợp nhất

    Previous page Next page Return to chapter overview Văn bản hợp nhất:

Chi tiết Văn bản hợp nhất

Giới thiệu chung:

 

Thông tin văn bản được hiển thị thông thường gồm có Tên, số ký hiệu và Nội dung trích yếu của văn bản, tùy thuộc vào nội dung văn bản, chương trình sẽ hỗ trợ cho người dùng xem các thuộc tính của văn bản bằng cách kích vào vào các liên kết tương ứng, thông tin văn bản được hiển thị như sau:

 

Van ban hop nhat - Thong tin

 

Người dùng có thể thực hiện xem các thuộc tính văn bản khi kích vào vào các liên kết tương ứng:

oVăn bản gốc: hiển thị toàn bộ nội dung của văn bản hợp nhất dưới dạng pdf. Người dùng có thể thực hiện các công việc như Tải file, In file....

Van ban hop nhat - Toan van

oThuộc tính: Xem các thuộc tính của văn bản hợp nhất

Van ban hop nhat - Thuoc tinh 1

oLược đồ: Xem danh sách các văn bản liên quan đến văn bản hợp nhất dưới dạng lược đồ.

Van ban hop nhat - Luoc do 1

oTải về (nếu có): Tải các file đính kèm của văn bản hợp nhất.