• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/06/2014
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 59/2014/TTLT-BTC-BGTVT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
09/05/2014 Văn bản được ban hành 59/2014/TTLT-BTC-BGTVT
24/06/2014 Văn bản có hiệu lực 59/2014/TTLT-BTC-BGTVT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.