• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 15/12/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 130/2012/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
10/08/2012 Văn bản được ban hành 130/2012/TT-BTC
01/10/2012 Văn bản có hiệu lực 130/2012/TT-BTC
15/12/2015 Văn bản hết hiệu lực 130/2012/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.