• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/11/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 15/11/2018
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính
Số ký hiệu 115/2009/QĐ-TTg Ngày ban hành 28/09/2009
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/11/2009
Nguồn thu thập Công báo số 469+470, năm 2009 Ngày đăng công báo 09/10/2009
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.