• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/06/2010
Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 và Thông tư liên tịch số 106/2007/TTLT-BTC-BTNMT ngày 06/9/2007 hướng dẫn về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Số ký hiệu 107/2010/TTLT-BTC-TNMT Ngày ban hành 26/07/2010
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 01/06/2010
Nguồn thu thập Công báo Từ số 489 đến số 490, năm 2010 Ngày đăng công báo 14/08/2010
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Tài chính khác
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai
Bộ Tài nguyên và Môi trường Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.