• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 02/07/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 03/11/2014
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với thóc
Số ký hiệu 204/2011/TT-BTC Ngày ban hành 30/12/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 02/07/2012
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 53/2014/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành Ngày hết hiệu lực 03/11/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.