• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2012
Quy định một số nội dung chi, mức chi trong hoạt động triển khai Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Số ký hiệu 76/2012/TT-BTC Ngày ban hành 15/05/2012
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/07/2012
Nguồn thu thập Công báo số 425 + 426 Ngày đăng công báo 11/07/2012
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2012 và được áp dụng cho cả kỳ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2012. Đối với các khối lượng công việc các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai thực hiện trước khi Thông tư này có hiệu lực; các cơ quan quản lý thuế căn cứ quy định tại Thông tư này có chứng từ chi tiêu thực tế, hợp lệ để quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.