• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Số ký hiệu 34/2016/NĐ-CP Ngày ban hành 14/05/2016
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/07/2016
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Kiểm tra ngày 06/11/2018, bởi Bộ tư pháp;Kiểm tra ngày 29/10/2018, bởi Bộ Tư Pháp
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.