• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/04/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 20/04/2013
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
Số ký hiệu 28/2008/NĐ-CP Ngày ban hành 14/03/2008
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 10/04/2008
Nguồn thu thập Công báo số 199 + 200, năm 2008; Ngày đăng công báo 26/03/2008
Ngành
  • Khoa học và công nghệ
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Tổ chức- Biên chế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 20/2013/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ Ngày hết hiệu lực 20/04/2013
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.