• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/07/2009
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số ký hiệu 14/2009/TTLT-BKHCN-BNV Ngày ban hành 28/05/2009
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 12/07/2009
Nguồn thu thập Công báo số 301+302, năm 2009 Ngày đăng công báo 20/06/2009
Ngành
  • Khoa học và công nghệ
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Khoa học và Công nghệ Thứ trưởng Trần Quốc Thắng
Bộ Nội vụ Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.