• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2023
Bãi bỏ Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số ký hiệu 21/2023/QĐ-UBND Ngày ban hành 01/11/2023
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/11/2023
Nguồn thu thập Bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Công chức
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Chủ tịch Hồ Tiến Thiệu
Phạm vi
  • Tỉnh Lạng Sơn

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.