• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/12/2023
Bãi bỏ Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ một số nội dung giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số ký hiệu 29/2023/NQ-HĐND Ngày ban hành 08/12/2023
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 20/12/2023
Nguồn thu thập Bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Chủ tịch Đoàn Thị Hậu
Phạm vi
  • Tỉnh Lạng Sơn

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.