• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04/05/2013
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 978/QĐ-BNN-TCCB
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
04/05/2013 Văn bản được ban hành 978/QĐ-BNN-TCCB
04/05/2013 Văn bản có hiệu lực 978/QĐ-BNN-TCCB
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.