• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 09/07/2013
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 1586/QĐ-BNN-PC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
09/07/2013 Văn bản được ban hành 1586/QĐ-BNN-PC
09/07/2013 Văn bản có hiệu lực 1586/QĐ-BNN-PC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.