• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/07/2013
Lịch sử hiệu lực: Chỉ thị 17/2013/CT-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
18/07/2013 Văn bản được ban hành 17/2013/CT-UBND
28/07/2013 Văn bản có hiệu lực 17/2013/CT-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.