• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/10/2020
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh Long An
Số ký hiệu 40/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 24/09/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 05/10/2020
Nguồn thu thập bản chính văn bản điện tử Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
  • Đất đai
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Chủ tịch Trần Văn Cần
Phạm vi
  • TỈNH LONG AN

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.