• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/01/2021
Về việc ban hành quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước cho các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu 56/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 31/12/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/01/2021
Nguồn thu thập bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực
  • Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Uỷ Ban Nhân Dân Chủ tịch Nguyễn Văn Út
Phạm vi
  • TỈNH LONG AN

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.