• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/08/2023
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về một số chế độ, định mức chi đảm bảo điều kiện hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh Long An
Số ký hiệu 32/2023/QĐ-UBND Ngày ban hành 04/08/2023
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 22/08/2023
Nguồn thu thập văn bản điện tử Ngày đăng công báo 04/08/2023
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Tài chính hành chính sự nghiệp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Sơn
Phạm vi
  • TỈNH LONG AN

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.