Nghị định về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Số ký hiệu 06/VBHN-BXD Loại VB được sửa đổi bổ sung Nghị định
Ngày xác thực 22/11/2009 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà Bộ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.