• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 17/10/2023
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 tháng 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020 - 2024
Số ký hiệu 08/2023/NQ-HĐND Ngày ban hành 06/10/2023
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 17/10/2023
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng Chủ tịch Hồ Thị Cẩm Đào
Phạm vi
  • Tỉnh Sóc Trăng

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.