• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/07/2022
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh và mục 2 khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 14/5/20221 của HĐND tỉnh
Số ký hiệu 07/2022/NQ-HĐND Ngày ban hành 13/07/2022
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 24/07/2022
Nguồn thu thập Bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký      
Phạm vi
  • Tỉnh Thái Bình

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.