• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 31/08/2009
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 04/2009/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
24/08/2009 Văn bản được ban hành 04/2009/QĐ-UBND
31/08/2009 Văn bản có hiệu lực 04/2009/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.