• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 17/11/1990
  • Ngày hết hiệu lực: 07/07/2009
Lịch sử hiệu lực: Chỉ thị 47/CT-UB
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
17/11/1990 Văn bản được ban hành 47/CT-UB
17/11/1990 Văn bản có hiệu lực 47/CT-UB
07/07/2009 Văn bản hết hiệu lực 47/CT-UB
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.