• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/07/2011
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 10/2011/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
01/07/2011 Văn bản được ban hành 10/2011/QĐ-UBND
08/07/2011 Văn bản có hiệu lực 10/2011/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.