• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 14/06/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 01/12/2012
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ
Số ký hiệu 65/2008/NĐ-CP Ngày ban hành 20/05/2008
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 14/06/2008
Nguồn thu thập Công báo số 323+324, năm 2008 Ngày đăng công báo 30/05/2008
Ngành
  • Thanh tra
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 83/2012/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ Ngày hết hiệu lực 01/12/2012
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.