• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/05/2010
Quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã
Số ký hiệu 12/2010/TT-BCA Ngày ban hành 08/04/2010
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 24/05/2010
Nguồn thu thập Công báo số 195+196, năm 2010 Ngày đăng công báo 29/04/2010
Ngành
  • Công an
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Công an Bộ trưởng - Đại tướng Lê Hồng Anh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.