• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 04/07/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 22/03/2023
Về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật của người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Số ký hiệu 11/2015/CT-UBND Ngày ban hành 24/06/2015
Loại văn bản Chỉ thị Ngày có hiệu lực 04/07/2015
Nguồn thu thập Công báo: Số 36 - năm 2015 Ngày đăng công báo 15/07/2015
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Phổ biến, giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND thành phố Hồ Chí Minh Chủ tịch Lê Hoàng Quân
Phạm vi
  • Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.