• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04/07/2015
Về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật của người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Số ký hiệu 11/2015/CT-UBND Ngày ban hành 24/06/2015
Loại văn bản Chỉ thị Ngày có hiệu lực 04/07/2015
Nguồn thu thập Công báo: Số 36 - năm 2015 Ngày đăng công báo 15/07/2015
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Phổ biến, giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND thành phố Hồ Chí Minh Chủ tịch Lê Hoàng Quân
Phạm vi
  • Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.