• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/10/2000
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 2870/2000/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
26/10/2000 Văn bản được ban hành 2870/2000/QĐ-UBND
26/10/2000 Văn bản có hiệu lực 2870/2000/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.