• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/06/2023
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 23/2023/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
25/04/2023 Văn bản được ban hành 23/2023/TT-BTC
10/06/2023 Văn bản có hiệu lực 23/2023/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.