• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 14/06/2019
Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bôt sung một số điều của Luật thể dục thể thao
Số ký hiệu 36/2019/NĐ-CP Ngày ban hành 29/04/2019
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 14/06/2019
Nguồn thu thập http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=196917 Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Văn hóa Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực
  • Thể dục thể thao
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.