• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/03/2023
Ban hành QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng
Số ký hiệu 02/2022/TT-BXD Ngày ban hành 26/09/2022
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 26/03/2023
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Xây dựng Thứ trưởng Lê Quang Hùng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.