• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/07/2015
Quy định trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương mua, bán điện với nước ngoài
Số ký hiệu 09/2015/TT-BCT Ngày ban hành 29/05/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 10/07/2015
Nguồn thu thập Công báo số 593+594, năm 2015 Ngày đăng công báo 12/06/2015
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
  • Điều tiết điện lực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Công Thương. Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Trường hợp mua điện trực tiếp với nước ngoài của khách hàng sử dụng điện ở khu vực biên giới quy định tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.