• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 25/01/2016
Quy định về phát triển dự án, biểu giá chi phí tránh được và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối
Số ký hiệu 44/2015/TT-BCT Ngày ban hành 09/12/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 25/01/2016
Nguồn thu thập Công báo số 1221 + 1222/2015 Ngày đăng công báo 24/12/2015
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
  • Năng lượng
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Công Thương. Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Điều khoản chuyển tiếp: Đối với các hợp đồng mua bán điện được ký trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực, hai bên có trách nhiệm thỏa thuận, ký kết phụ lục sửa đổi theo quy định của Thông tư này.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.