• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 29/05/2008
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ở địa phương
Số ký hiệu 05/2008/TT-BYT Ngày ban hành 14/05/2008
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 29/05/2008
Nguồn thu thập Công báo số 275 đến số 276, năm 2008 Ngày đăng công báo 22/05/2008
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
  • Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu
Phạm vi
  • Trung Ương

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.