• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 03/04/2023
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01 tháng 02 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Số ký hiệu 01/2023/NQ-HĐND Ngày ban hành 23/03/2023
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 03/04/2023
Nguồn thu thập Bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Chủ tịch Bùi Văn Nghiêm
Phạm vi
  • tỉnh Vĩnh Long

Thông tin áp dụng

Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư đã triển khai thực hiện trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục hưởng hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 97/2018/NQ-HĐND ngày 01 tháng 02 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Khi các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng theo Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.