• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 11/11/2002
  • Ngày hết hiệu lực: 02/04/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Số ký hiệu 91/2002/NĐ-CP Ngày ban hành 11/11/2002
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 11/11/2002
Nguồn thu thập Công báo số 61/2002; Ngày đăng công báo 05/12/2002
Ngành
  • Nội vụ
  • Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực
  • Tổ chức- Biên chế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 25/2008/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ngày hết hiệu lực 02/04/2008
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.