• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 09/07/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 02/01/2016
Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch
Số ký hiệu 01/2008/TT-BTP Ngày ban hành 02/06/2008
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 09/07/2008
Nguồn thu thập Công báo số 363+364, năm 2008 Ngày đăng công báo 24/06/2008
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Thứ trưởng Hoàng Thế Liên
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Kiểm tra ngày 15/06/2017, bởi Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư Pháp
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Thông tư 15/2015/TT-BTP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch Ngày hết hiệu lực 02/01/2016
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.