• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 10/05/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 02/01/2016
Về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch
Số ký hiệu 08.a/2010/TT-BTP Ngày ban hành 25/03/2010
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 10/05/2010
Nguồn thu thập Công báo số 374+375, năm 2010 Ngày đăng công báo 01/07/2010
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Thứ trưởng Đinh Trung Tụng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Thông tư 15/2015/TT-BTP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch Ngày hết hiệu lực 02/01/2016
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.