• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2015
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
Số ký hiệu 03/2015/TT-BTTTT Ngày ban hành 06/03/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/05/2015
Nguồn thu thập Công báo số 399+400, năm 2015 Ngày đăng công báo 01/04/2015
Ngành
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
  • Xuất bản
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.