• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/11/2019
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 67/2019/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
23/09/2019 Văn bản được ban hành 67/2019/TT-BTC
08/11/2019 Văn bản có hiệu lực 67/2019/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.