• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/01/2020
Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
Số ký hiệu 02/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 10/01/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 20/01/2020
Nguồn thu thập Văn phòng UBND tỉnh Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH Chủ tịch Hồ Quốc Dũng
Phạm vi
  • tỉnh Bình Định

Thông tin áp dụng

Bãi bỏ các quyết định của UBND tỉnh: Quyết định số 87/2005/QĐ-UB ngày 26/7/2005 về việc thành lậpThanh tra Sở Giao thông vận tải; Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 22/11/2005 về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Giao thông vận tải.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.