• Thông tư 62/2020/TT-BTC

  Hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

  22/06/2020

  06/08/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Thông tư 50/2020/TT-BTC

  Quy định mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

  01/06/2020

  01/06/2020

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 49/2020/TT-BTC

  Quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký gỉao dịch bảo đảm

  01/06/2020

  01/06/2020

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 48/2020/TT-BTC

  Ban hành Sửa đổi 1: 2020 QCVN 08: 2018/BTC quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

  29/05/2020

  15/07/2020

 • Thông tư 47/2020/TT-BTC

  Quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ và hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus Corona (COVID-19)

  27/05/2020

  23/01/2020

 • Thông tư 46/2020/TT-BTC

  Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không

  27/05/2020

  27/05/2020

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 44/2020/TT-BTC

  Quy định mức thu, nộp phí thẩm định kỉnh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có đỉều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá

  26/05/2020

  26/05/2020

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 45/2020/TT-BTC

  Quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp

  26/05/2020

  26/05/2020

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 43/2020/TT-BTC

  Quy định mức thu, nộp phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh

  26/05/2020

  26/05/2020

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 42/2020/TT-BTC

  Quy định các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ để thực hiện thủ tục quá cảnh hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan

  22/05/2020

  06/07/2020

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.