• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/01/2010
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 3221/2009/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
28/12/2009 Văn bản được ban hành 3221/2009/QĐ-UBND
07/01/2010 Văn bản có hiệu lực 3221/2009/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.