• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 29/09/2007
Lịch sử hiệu lực: Chỉ thị 15/2007/CT-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
19/09/2007 Văn bản được ban hành 15/2007/CT-UBND
29/09/2007 Văn bản có hiệu lực 15/2007/CT-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.