• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/12/2019
Bổ sung Điểm a, Mục 2 nội dung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu 32/2019/NQ-HĐND Ngày ban hành 11/12/2019
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 21/12/2019
Nguồn thu thập Bản chính Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng Chủ tịch Đàm Văn Eng
Phạm vi
  • Tỉnh Cao Bằng

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.