• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/11/2006
Hướng dẫn việc bồi thường thiệt hại và xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Số ký hiệu 98/2006/TT-BTC Ngày ban hành 20/10/2006
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 18/11/2006
Nguồn thu thập Công báo số 03+04, năm 2006 Ngày đăng công báo 03/11/2006
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Trần Văn Tá
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.